Thi công Sàn mái Nhà máy công nghệ chính xác FuYu – Quang Châu (Bắc Giang)

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Màng KN Lemax 3mm PE – APP
Khối lượng: >7.040 m²
Back to list