Thi công Sàn mái Đại lý Toyota Okayama – Đà Nẵng

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Màng KN Lemax 3mm PE – APP
 Khối lượng: > 11.000 m²
Back to list